Ayrıcalıklı Tasarım OrtamıYAPILI ÇEVRE ve TASARIM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (YTM-MATPUM)


İstanbul Büyükşehir Alanı ve Çevresinde; Hizmet Sektörünün Gelişim Sürecinin Mekansal Boyutu ile Birlikte İncelenmesi ve Araştırılması, Geleceğe Dönük Potansiyellerinin Belirlenmesi, Planlamaya Dönük Gelişme Stratejileri ve Modellerinin Tanımlanması

 

İstanbul için yürütülmekte olan planlama çalışmalarının bir parçası olarak, bir Belediye şirketi olan Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler Ağaç Sanayii ve Ticaret A.Ş. (BİMTAŞ) tarafından Üniversitemize önerilen bu araştırmada, İstanbul’da hizmet sektörünün gelişmesi ve kent mekânında yer alış özellikleri incelenmiştir. Mevcut merkezi iş alanı ve alt merkez yapıları her hizmet kategorisiyle ilişkili olarak analiz edildikten sonra 2023 yılına kadarki plan döneminde hizmet sektörünün gelişmesi ve mekânsal yapılanmasıyla ilgili senaryolar tanımlanmış ve her senaryonun gerçekleştirilme araçları ile olası etkileri irdelenmiştir.