Ayrıcalıklı Tasarım OrtamıYAPILI ÇEVRE ve TASARIM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (YTM-MATPUM)


MATPUM’un Avrupa Araştırma Alanına Girmesi İçin Araştırma & Geliştirme Kapasitesinin Arttırılması wayERA

 

Avrupa’nın bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeler arası işbirliğinin teşvik edilmesi Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Programları’nın başlıca amaçları arasında sayılabilir. AB’nin Mart 2000’de yapılan Zirve Toplantısı’nda belirtilen ve Lizbon Stratejisi olarak adlandırılan strateji kapsamında ise, AB’nin “dünyanın en dinamik rekabetçi bilgi temelli ekonomisi” olması hedeflenmiştir. Fikirler Özel Programı, Kişiyi Destekleme Özel Programı ve KapasitelerÖzel Programı’ndan oluşan 7. Çerçeve Programı (7. ÇP) AB’nin bu hedefe ulaşması amacıyla şekillendirilmiştir.

 

MATPUM, Kapasiteler Özel Programı’nın bir çağrısı olan, Avrupa’nın Yakınsama Bölgelerindeki Araştırma Potansiyelini Ortaya Çıkarma ve Geliştirme Desteği- REGPOT- 2007-1- çağrısına teklif sunmuştur. Bu projeyle, MATPUM benzer ilgi alanlarındaki deneyimli araştırma merkezleri ve araştırmacılarla teknik bilgi ve deneyim paylaşımı içinde olmayı amaçlamaktadır. Bu şekilde, MATPUM potansiyellerini harekete geçirebilir, araştırma-geliştirme kapasitesini artırabilir, Avrupa Araştırma alanına dahil olup, bu alana katkıda bulunabilir ve Avrupa’nın yakınsama bölgelerindeki araştırma merkezleri için bir örnek teşkil edebilir. Çerçeve Programı kapsamında, Avrupa’daki ve yakınsama bölgelerindeki araştımacıların ortak sorunları ve yaklaşımları bu bağlamda gerçekleştirilebilecektir