Ayrıcalıklı Tasarım OrtamıYAPILI ÇEVRE ve TASARIM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (YTM-MATPUM)


TAMAMLANAN PROJELER

 

- Antalya, Milas Bodrum, Adnan Menderes Havalimanları Master Plan Projesi  

- Atatürk, Esenboğa, Dalaman Havalimanları Master Plan Projesi

- Adıyaman Üniversitesi Yerleşkesi Planlama ve Tasarım Değerlendirme Araştırmaları

- Ahşap İşlemeciliğine Tasarım Becerisi Katarak İstihdamın Artırılması Projesi (AB Projesi)

- Ankara Diyanet Sitesi Projelendirme Değerlendirmesi

- Batman Üniversitesi Yerleşkesi Planlama ve Tasarım Değerlendirme Araştırmaları

- Bursa Çevre Planı: Kullanıcı Katılım Planlaması

- Çolakoğlu Holding Genel Merkezi Mimari Projesi

- Eser Holding Yapısı Mimari Ön Proje ve Danışmanlık Hizmeti Projesi

- HEGEL Projesi - ODTÜ – MATPUM Binası Yüksek Verimli Çoklu Üretim Uygulamaları-Bileşik Çevrim Projesi

- İklim Değişikliğinin Turizm Hareketleri Üzerine Etkisi (AB Projesi)

- İstanbul Fenerbahçe Kapalı Spor Salonu Avan Proje Geliştirilmesine Yönelik Tasarım Araştırmaları Danışmanlığı

- Kastamonu Üniversiyesi Tamamlama Projesi

- Kastamonu Üniversitesi İçin Vizyon Hazırlanması, Üniversite Yerleşkesinin Kentsel Tasarım ve

  Mimari Projelerinin Hazırlanması

Keskin Yenimahalle İyileştirme Projesi

- MATPUM Binası Projesi

- Mesa Mesken Sanayii İstanbul Yerleşke Yarışması Düzenleme

- Mimarlık Eğitimi Ulusal Yeterlikler Çerçevesi için bir Tasarım Stratejisi - Ön Proje

- Mimarlık Eğitimi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ve Yetkinliklere Dayalı / Öğrenen Merkezli Lisans, Yüksek Lisans,

  Doktora Programları için Eylem İçinde Planlama ve Tasarım

Sivas İli Divriği İlçesinin Turizm Potansiyelinin Doğal ve Kültürel Mirasın Değerlendirilmesi ve Sunumu Aracılığıyla Geliştirilmesi Projesi (AB Projesi)

- SCPTurKEY Projesi (AB Projesi)

- Tasarım Merkezi Dergisi ve İnternet Sitesi Projesi 

- Türk Kızılayı Araştırma Merkezi (TÜKAM), MATPUM Birimi Yapısı

- Türk Kızılay Derneği Renda Köşkü Restorasyon, Yeniden İşlevlendirme ve Çevre Düzenleme Projesi 

- Türk Kızılayı Karadeniz Bölge Başkanları AB Projesi Teklifi Hazırlanması ve Eğitimi

- Türk Kızılayı Müzesi

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Toplu Konut Alanlarında Kentsel Çevresel Standartları Oluşturmak için Gerekli İnsan-Çevre İlişkileri Verilerinin Derlenme Yönteminin Geliştirilmesi

- Türkiye'de Tarımın Yeniden Yapılanması Sürecinde Kırsal Yoksulluk

- Türkiye’de Kent Yoksulluğunun Değişen Yapısı

- Türkiye Tarım Müzesi Mimari Kavram Projesi

- TOKİ Yalova Hacımehmet Ovası Konutları Mimari Projesi

- Yapracık Konutları Avan Proje Tasarım Araştırmaları

 

  MATPUM ŞEMSİYESİ ALTINDA ve MATPUM BİNASINDA YAPILAN PROJELER

 

- İstanbul Büyükşehir Alanı ve Çevresinde; Hizmet Sektörünün Gelişim Sürecinin Mekansal Boyutu ile Birlikte İncelenmesi ve Araştırılması, Geleceğe Dönük Potansiyellerinin Belirlenmesi, Planlamaya Dönük Gelişme Stratejileri ve Modellerinin Tanımlanması

- MATPUM’un Avrupa Araştırma Alanına Girmesi İçin Araştırma & Geliştirme Kapasitesinin Arttırılması wayERA

- Yerleşim Arkeolojisi, Çevresel Arkeoloji Araştırma Projesi

- Yeni Koşullara Uyum Sağlamaya Çalışan Kentler İçin Arazi Kullanım Politikaları: Urban Net Projesi

- Türkiye'de İllere Göre Konut Üretiminin Farklılaşmasının Nedenlerinin Belirlenmesi