Ayrıcalıklı Tasarım OrtamıYAPILI ÇEVRE ve TASARIM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (YTM-MATPUM)


Tasarım Merkezi Dergisi ve İnternet Sitesi Projesi

 

Türkiye’de oluşan güçlü ‘tasarım talepleri’ni, geleneğinde yeterince küresel tasarım değerleri bulunan Anadolumuz’un yaratıcı zihni, evrensel tasarım katkısı getirerek karşılamaya hazır. Bu katkı, yalnızca bireysel tüketici aracılığı ile değil, Anadolumuzun sosyal örgütlerinin tasarım konusunda bilinçlendirilmesi aracılığı ile de sürdürülmeli. Anadolu Tasarım Merkezi Projesi ve Tasarım Merkezi (TM) Dergisi, Anadolu’nun 21. yüzyıla küresel katkısını şekillendirmeye aracılık etmek üzere oluşturuldu.

 

Yurdumuzun ‘tasarım kapasitelerini, kültür ve doğal varlıkları ile ilgili güzelliklerini’ Türkiye kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamakta olan TM (Tasarım Merkezi) Dergisi’nin ve TM Web Sitesi’nin içeriği, TM Şirketi (Tasarım Merkezi A.Ş.) tarafından ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mezunları Derneği (OMİM) aracılığı ile ODTÜ Mimarlık FakültesiAraştırma Merkezi’nin (MATPUM) birimlerinden birisi olan ve ‘yerleşim, yapı ve ürün kültürleri’ni araştırmayı hedef alan ‘Çevre, Yapı ve Ürün Tasarım Kültürleri Araştırma Birimi’ne hazırlatıldı.


TM Dergisi, ‘tasarım’ın her türü (kent parçaları, mimari, iç düzenleme ve mobilya, peyzaj, endüstri ürünleri, moda, sinema vb.) ile ilgilenmekte; tasarım boyutlarını ve değerlerini, ‘geleneği, geleceği ve günümüzün konuları’ çerçevesinde ele almakta, ‘tasarımda iyi ve mükemmel uygulama’ kavramlarını toplumsal ortamda sürdürülebilir bir şekilde gündemde tutmayı hedeflemiştir.