Ayrıcalıklı Tasarım OrtamıYAPILI ÇEVRE ve TASARIM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (YTM-MATPUM)


T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Toplu Konut Alanlarında Kentsel Çevresel Standartları Oluşturmak için Gerekli İnsan-Çevre İlişkileri Verilerinin Derlenme Yönteminin Geliştirilmesi

 

Türkiye’de toplu konut alanlarında, kaliteli çevreyi oluşturan tasarım ilkelerine ilişkinbir standart getirmek ve var olan kabulleri günümüzün anlayışıyla örtüştürmek, çağdaş planlama anlayışında önemle üzerinde durulması gereken öncelikli konulardan biridir. Kentsel tasarımda kullanılabilecek yeterli kapsamda, “İnsan - Çevre İlişkileri” anlayışlarına uygun hazırlanmış, “Kentsel Çevre Standartları”nın olmaması karşısında, bu araştırmanın amacı, Türkiye’de Toplu Konut Alanlarında Kentsel Tasarım ve Yapı Normlarını, Kalıplarını ve Standartlarını geliştirmek için kullanılacak “değerler sistemi”nin oluşturulması ve “insan - çevre ilişkileri” verilerinin derlenmesi için bir yöntemin tariflenmesidir.