Ayrıcalıklı Tasarım OrtamıYAPILI ÇEVRE ve TASARIM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (YTM-MATPUM)


Türk Kızılayı Araştırma Merkezi (TÜKAM)

 

 

Üniversite - dernek işbirliği, ODTÜ-MATPUM ile ortak faaliyet gösterecek Türkiye Kızılay Araştırmaları MATPUM Merkezi (TÜKAM) kurularak sağlanmıştır. Bu ortaklık Türkiye Kızılay Derneği’nin uluslararası alanda örnek alınan bir insani yardım kurumu modeli oluşturmasını ve derneğin kurumsal kapasitesini artırmasını hedeflemektedir. Proje kapsamında; afet sonrası iyileştirme çalışmaları gerçekleştirmek ve barınma projeleri geliştirmek; afet öncesinde ve sonrasında uluslararası standartların Türkiyeşartlarına uyumunu sağlamak ve gerçekleştirilecek olan uygulamaları bu çerçevede değerlendirmek; bağış kaynaklarını geliştirmek ve gayrimenkul yatırım olanaklarınıdeğerlendiren sistem modellerini hazırlamak; organizasyonel çevre analizi ve stratejik planlama yapmak, kurumsal faaliyet performans analizi, etki değerlendirme modelleri - uygulamaları gerçekleştirmek ve sonuçlarını değerlendirmek; iyi işleyen şube modeli tanımını ortaya koyarak uygulama modeli oluşturmak ve bunun sonucunda şube performans değerlendirmesi yapmak amaçlanmaktadır.