Ayrıcalıklı Tasarım OrtamıYAPILI ÇEVRE ve TASARIM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (YTM-MATPUM)


Türkiye'de İllere Göre Konut Üretiminin Farklılaşmasının Nedenlerinin Belirlenmesi

 

Türkiye’de konut üretim kapasitesi, özellikle 1984 yılından bu yana büyük gelişme göstermiş ve yapımına başlanan konut sayısının artan hane halkı sayısına oranının, Türkiye ortalaması alındığında pek çok yıl 1.00’dan büyük olduğu gözlenmiştir. Ruhsatlı konut üretiminin ulaştığı yüksek düzey, illere göre homojen dağılım göstermemektedir. İllerin çoğunda artan hane sayısından daha fazla sayıda konutun yapımına başlanmasına karşın, bazı illerde ruhsatlı konut sunumu, gereksinimi karşılamakta çok yetersiz kalmaktadır.

 

Türkiye’de iller düzeyinde konut fiyatı, inşaat maliyetleri ve imara açılan arsa miktarı hakkında verilerin bulunmaması nedeniyle zaman serisi ekonometrik modellerin kullanılabilmesi olanaklı olmadığından, bu proje illere göre ruhsatlı konut yapımındaki büyük farklılaşmanın nedenlerinin yerel düzeydeki araştırmalarla belirlenmesi amacıyla geliştirilmiştir. Örnek seçilen sekiz il olan Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Gaziantep, Malatya,Samsun ve Van illerinde yerel çalışmalar yürütülmüştür.