Ayrıcalıklı Tasarım OrtamıYAPILI ÇEVRE ve TASARIM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (YTM-MATPUM)


Türkiye’de Kent Yoksulluğunun Değişen Yapısı

 

Proje, 2001 iktisadi krizi ardından gündeme gelen dönüşüm ve yeniden yapılanma kapsamında kentsel yoksulluğun değişen niteliğini anlayabilmeyi ve ortaya çıkan yeni sorunlarla baş edebilmek için gereken müdahale biçimlerini ve politikaları saptamayı amaçlamıştır. 2001 krizi sonrasında yoksulluğun biçim değiştirdiği ve daha önce yoksulluk deneyimi olmayan kesimlerin yoksulluk riski ile karşı karşıya oldukları çeşitli araştırmalarda vurgulanmıştır. Ancak değişen koşullar altında ortaya çıkan yeni yoksulluk biçimleri üzerine yapılmış görgül çalışmaların sayısı kısıtlıdır. Bunlara ek olarak, yoksulluk ile mücadele konusunda yeterli deneyimi olmayan Türkiye’de kamu eliyle izlenmesi gereken politikalar konusunda da yapılmış çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Araştırmada, bir yandan bu yeni yoksulluk biçimlerinin incelenmesi, diğer yandan da izlenmesi gerekli politikalar konusunda öneriler geliştirilerek bu açığın kapatılması amaçlanmıştır.