Ayrıcalıklı Tasarım OrtamıYAPILI ÇEVRE ve TASARIM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (YTM-MATPUM)


Türkiye'de Tarımın Yeniden Yapılanması Sürecinde Kırsal Yoksulluk

 

Proje, yeniden yapılanma sürecine kaçınılmaz bir şekilde girmiş olan kırsal kesimde, farklı bölgelerdeki yoksulluk tipolojilerini ortaya çıkartmayı ve bu tipolojiler ile ilişkili baş etme stratejilerini oluşturmayı ve yoksullukla mücadele konusunda geliştirilebilecek kamu politikaları konusunda önerilerde bulunmayı amaçlamıştır. Yoksulluk sınırı altında yaşayan nüfus oranı Türkiye’de kentsel kesimlerde % 22’iken, kırsal kesimlerde % 35’e çıkmaktadır. Ancak son yıllarda yoksullukla ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında, kırsal yoksulluk üzerinde çok da durulmadığı göze çarpmaktadır. Diğer yandan, Türkiye’de kırsal kesimin büyük kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girdiği ve “devletin koruması altındaki köylüden, piyasanın belirsiz koşullarıaltında çalışmakta olan çiftçiye” geçişin kaçınılmaz olduğu göz önüne alındığında, konunun önemi bir kez daha artmaktadır. Önerilen araştırma, kırsal nüfusun yeni dinamiklere ne ölçüde uyum sağlayabileceği sorusunu esas alarak, bir yandan kırsal yoksulluğun bölgeler temelinde farklılaşan tipolojilerini ortaya çıkarmak ve diğer yandan da izlenmesi gereken politikalar konusunda ipuçları elde etmek hedeflenmiştir.