Matpum Binası

MATPUM binası 2006 yılında bağış ve iş geliştirme faaliyetleri ile yapılmıştır. Merhum Nuri Çolakoğlu tarafından yapılan bağış, binanın yapımındaki en önemli katkı olmuştur. 2008 Mart ayında Yapı Endüstri Merkezi tarafından düzenlenen mimari tasarım yarışmasında diğer özelliklerinin yanısıra, “enerji verimli-etkin tasarım ve uygulama” başarısıyla birçok önemli proje arasında birinci olmuştur. MATPUM binasının kuzey bölümünde daha kapalı ve korunaklı bir cephe yer alırken; güneyde daha geçirgen ve açık bir yapı tercih edilmiştir.

MATPUM yapısı, ODTÜ yerleşkesinin batı kanadında, Mimarlık Fakültesi ile Teknopark alanı arasında, daha çok araştırma ve laboratuvar birimlerine ayrılmış olan, meyilli bir alanda yer alıyor. Yapının tasarımında “yer” ve “yön” verileri doğrudan bir girdi oluşturdu. Bu tasarım özelinde yapının içinde barındıracağı araştırmaların da önemli bir bölümünü oluşturan çevre ve enerji duyarlılığı, baskın bir tasarım çerçevesi olarak kabul edildi. Yapı, doğu batı ekseni üzerinde uzun kenarlarını kuzey ve güneye dönen çizgisel bir blok olarak ele alındı. Bu tutum bir yandan yapının birden fazla düzlemde zeminle ilişki kurmasını sağlarken, öte yandan güneş enerjisinden yararlanma olanağını hazırladı. Yapı, dikdörtgen biçimin orta ekseninde yer alan ve bir iç sokak gibi davranan bir atrium mekânı ile onun iki yanında düzenlenmiş çalışma odaları/ stüdyolar ve araştırma birimlerinden oluşuyor. Dikdörtgen blok kendisine dik olarak arazi eğimini tutan ve doğu yönü toprak içinde kalarak, istinat duvarı gibi davranan bir zemin yapısının üzerine takılarak uzanıyor. Bu yapı, bir yandan arazi ile ana yapının ilişkisini denetlerken öte yandan daha sonra eklenecek yapılar ve çevre düzenlemesi için de altyapı oluşturuyor.