AI Lab

AI2LAB, sürdürülebilir ve akıllı altyapıları tasarlamak ve sürdürmek için disiplinler arası vizyon ve bilgiyi kullanarak uygulamalı sorunlara yenilikçi yaklaşımlar geliştirir.
Odak noktamız Geoteknik, Ulaştırma ve Yapı Mühendisliğinden seçilen geniş bir konu yelpazesinde yatmaktadır.

AI2LAB’IN maçları aşağıda özetlenmiştir.
• Geometrik ve fonksiyonel kısıtlamaları dikkate alarak gerçek dünyayı doğru bir şekilde modellemek.
• Doğadan kaynaklanan sorunlara sivil ve mimari bakış açısıyla sağlam ve etkin çözümler üretmek.
• İnsanların paradan, zamandan ve emekten tasarruf etmesine yardımcı olacak yapılı çevre çözümleri üretmek
• Cep telefonları, internet ortamı ve masaüstü platformları gibi çok platformlu ortamlarda mühendislik problemlerini programlamak.
• Gelişmiş sensör ve görselleştirme teknikleri kullanarak sentetik mühendislik malzemelerinin fiziksel, biyolojik ve kimyasal özelliklerini karakterize etmek.

Ana Araştırma Alanları

Üç ana araştırma alanı bulunmaktadır. Bunlardan ilki şantiyelerin görsel takibinin (SiteEye) yapılmasıdır. İkincisi geoteknik veri analitiği oluşturulması ve son olarak makine öğrenimini kullanan bir stratigrafi aracının geliştirilmesidir.

1-Şantiyelerin Görsel Takibi – SiteEye

Amaçları inşaat ilerleme takibi faaliyetlerini otomatikleştirmek, ve şantiyelerdeki değişiklikleri görselleştirmek ve raporlamaktır. SiteEye, İHA’lar, lazer tarayıcılar ve mobil cihazlardan belirli zaman aralıklarında inşaat alanları, tarım ve enerji hasat alanları dahil olmak üzere herhangi bir sahadan elde edilen verileri işleyerek dijital model oluşturur. Kullanıcıların uzunluk/alan/hacim ölçümleri, fark analizleri ve daha birçok işlemi dijital modeller üzerinden yapmalarını sağlayan web tabanlı bir platformdur. Veri kaynakları olarak İHA’lar, Lazer Tarayıcılar ve Mobil cihazlar kullanılır.İHA’lardan (İHA’lardan) toplanan görüntüler, fotogrametrik prensipler kullanılarak hızlı ve doğru bir şekilde işlenir. Lazer Tarayıcılar Lazer tarayıcılar kullanılarak alınan nokta bulutları içe aktarılabilir ve dijital modellere entegre edilebilir. Mobil Cihazlar GPS etiketli resim ve videolar SiteEye Mobil Uygulaması üzerinden yüklenebilir.

Şantiyelerin Görsel Takibi – SiteEye


2- Geoteknik Veri Analitiği

Amaçları makine öğrenimi yaklaşımı kullanarak zemin, bina, inşaat makinelerini sınıflandıran jeoteknik şantiyelerin 3B sayısal arazi modelini elde etmek, sondajlardan yeraltı zemin katmanlarının 3B modelini oluşturmak ve hafriyat kesme ve dolgu hacimlerini doğru bir şekilde hesaplamaktır.

Geoteknik Veri Analitiği

3- Makine Öğrenimi Kullanan Bir Stratigrafi Aracının Geliştirilmesi

Çalışmanın temel amacı, toprak katmanlarını belirlemek ve toprak katmanları arasındaki ilişkiyi açıklamaktır. 3D modeller kullanılarak jeoteknik saha deney verilerinin girdi olarak alınması ve zemin tabakaları üzerinde çalışma imkanı yaratılması hedeflenmiştir. Makine öğrenimi algoritmaları, 3 boyutlu bir alt zemin modeli oluşturmak ve bunu analiz etmek için kullanılacaktır.

Makine Öğrenimi Kullanan Bir Stratigrafi Aracının Geliştirilmesi