Hizmetlerimiz

YTM-MATPUM’da

  • Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ile tasarım ve planlama projeleri yapmak,
  • ODTÜ’nün bütün fakülteleri, enstitüleri, araştırma merkezleri ve diğer birimleri ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak,
  • Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak,
  • Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak; ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek,
  • Konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayınlar yapmak,
  • Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek,
  • Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri üstlenmek amaçlanmaktadır.

Merkez bu araştırmaları yaparken, belirtilen amaçlar dahilinde, danışmanlık hizmeti vereceği gibi, danışmanlık hizmetleri verdiği süreçleri iyileştirmeye yönelik uygulamaları araştırma ve geliştirme işlerini de üstlenecektir. Endüstri ve hizmet sektörü ile kamuya, belirtilen amaçlar dahilinde doğrudan tasarım, planlama ve uygulama hizmetleri sunmak ve belirtilen amaçlar çerçevesinde, endüstri, hizmet sektörü ve kamuya eğitim vermek, merkezin çalışma alanı içinde yer almaktadır. Ayrıca, ODTÜ özelinde ve Türkiye genelinde lisansüstü eğitimlerine katkı sağlamak üzere, endüstri ve hizmet sektörü ile kamunun müşterek çalışmaları çerçevesinde deneyim kazanacak araştırmacı öğretim elemanı yetiştirilmesine destek olunacak ve üniversitenin çeşitli birimlerine merkez faaliyetleri kapsamında hizmet sunulacaktır.