Sürdürülebilir Şehirler Labı

Sürdürülebilir Şehirler Labı

Sürdürülebilir Kentsel Gelişme (S-Urban) Labı, kent ve bölge ölçeğinde güçlü sürdürülebilirlik temelinde çalışmalar yapmaktadır. Sürdürülebilirlik konusunda yapılan çalışmalar, doğa ve insana verilen önemin derecesindeki değişmelere göre farklılık gösterir. Buna göre, sürdürülebilirlik tanımı, Zayıf ve Güçlü Sürdürülebilirlik olmak üzere iki uç halinde yeniden tanımlanmıştır. Zayıf Sürdürülebilirlik, insan ve insanın ürettiği sermayeye önem verir. Ekonomi ve doğanın birbirine ikame edebileceğini benimser. Güçlü Sürdürülebilirlik doğayı ve doğal olanı vurgular. Doğal kaynakların ekonomik üretim, tüketim ve refahın girdisi olduğunu ve insanın ürettiği sermayenin yerine geçemeyeceğini savunur.

S-Urban Labı aşağıdaki amaçlar çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir:

Yapılan çalışmalar genel anlamda aşağıdaki tabloda özetlenebilir:

Katkıda bulunduğu bazı projeler:

  • KAUSS
  • Bursa Stratejik Planı
  • Kastamonu Üniversitesi Planı
  • Havacılık Projeleri