Araştırma ve Projeler

 1. Hava Ulaşım Genel Etüdü Projesi (DHMİ)
 2. Gaziantep Akıllı Şehir Yol Haritası Projesi, USTDA
 3. Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi (UNDP)
 4. Karbon Nötr Ekonomiye Geçiş (Kalkınma Bakanlığı)
 5. GAP Bölgesi’nde Karbon Emisyonları İçin Mekânsal Karar Destek Sistemi Yazılımı Geliştirilmesi (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)
 6. Samsun İli Mekânsal Gelişim Planı Projesi
 7. Diyarbakır Karacadağ Eko Endüstriyel Organize Sanayi Bölgesi
 8. Eskişehir-Bursa Yolu Çevresi Batı Koridoru Gelişme Alanı 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Ve Uygulama Modeli Önerisi Projesi (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi)
 9. Miselyum Tabanlı Biyolojik Bir Yapı Malzemesinin Laboratuvar Testleri Aracılığı ile Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi
 10. Entegre kirlilik önleme ve kontrolü kapsamında atık yönetimi 2020
 11. Sanayide temiz üretim uygulamaları, 2019 Çevre Şehircilik Bakanlığı
 12. Kümelenme Politikasının Geliştirilmesinde Teknik Destek için Türkiye Kalkınma Kümelenme Modeli TR0502.07/EuropeAid/122687/D/SER/TR
 13.  Girişimciliği Destek Merkezlerinin Ekonomik Etki Değerlendirmesi (GİDEM)
 14.  Gaziantep, İzmir ve Kocaeli’deki ABİGEM’lerin Ekonomik Etki Değerlendirmesi
 15.  Antalya, Milas Bodrum, Adnan Menderes Havalimanları Master Plan Projesi  
 16.  Atatürk, Esenboğa, Dalaman Havalimanları Master Plan Projesi
 17. Adıyaman Üniversitesi Yerleşkesi Planlama ve Tasarım Değerlendirme Araştırmaları
 18. Ahşap İşlemeciliğine Tasarım Becerisi Katarak İstihdamın Artırılması Projesi (AB Projesi)
 19. Ankara Diyanet Sitesi Projelendirme Değerlendirmesi
 20. Batman Üniversitesi Yerleşkesi Planlama ve Tasarım Değerlendirme Araştırmaları
 21. Bursa Çevre Planı: Kullanıcı Katılım Planlaması
 22. Çolakoğlu Holding Genel Merkezi Mimari Projesi
 23. Eser Holding Yapısı Mimari Ön Proje ve Danışmanlık Hizmeti Projesi
 24. HEGEL Projesi – ODTÜ – MATPUM Binası Yüksek Verimli Çoklu Üretim Uygulamaları-Bileşik Çevrim Projesi
 25. İklim Değişikliğinin Turizm Hareketleri Üzerine Etkisi (AB Projesi)
 26. İstanbul Fenerbahçe Kapalı Spor Salonu Avan Proje Geliştirilmesine Yönelik Tasarım Araştırmaları Danışmanlığı
 27. Kastamonu Üniversitesi Tamamlama Projesi
 28. Kastamonu Üniversitesi İçin Vizyon Hazırlanması, Üniversite Yerleşkesinin Kentsel Tasarım ve Mimari Projelerinin Hazırlanması
 29.  Keskin Yenimahalle İyileştirme Projesi
 30. MATPUM Binası Projesi
 31. Mesa Mesken Sanayii İstanbul Yerleşke Yarışması Düzenleme
 32. Mimarlık Eğitimi Ulusal Yeterlikler Çerçevesi için bir Tasarım Stratejisi – Ön Proje
 33. Mimarlık Eğitimi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ve Yetkinliklere Dayalı / Öğrenen Merkezli Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Programları için Eylem İçinde Planlama ve Tasarım
 34.  Sivas İli Divriği İlçesinin Turizm Potansiyelinin Doğal ve Kültürel Mirasın Değerlendirilmesi ve Sunumu Aracılığıyla Geliştirilmesi Projesi (AB Projesi)
 35. SCPTurKEY Projesi (AB Projesi)
 36.  Tasarım Merkezi Dergisi ve İnternet Sitesi Projesi 
 37.  Türk Kızılayı Araştırma Merkezi (TÜKAM), MATPUM Birimi Yapısı
 38.  Türk Kızılay Derneği Renda Köşkü Restorasyon, Yeniden İşlevlendirme ve Çevre Düzenleme Projesi 
 39. Türk Kızılayı Karadeniz Bölge Başkanları AB Projesi Teklifi Hazırlanması ve Eğitimi
 40. Türk Kızılayı Müzesi
 41.  T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Toplu Konut Alanlarında Kentsel Çevresel Standartları Oluşturmak için Gerekli İnsan-Çevre İlişkileri Verilerinin Derlenme Yönteminin Geliştirilmesi
 42.  Türkiye’de Tarımın Yeniden Yapılanması Sürecinde Kırsal Yoksulluk
 43.  Türkiye’de Kent Yoksulluğunun Değişen Yapısı
 44. Türkiye Tarım Müzesi Mimari Kavram Projesi
 45. TOKİ Yalova Hacımehmet Ovası Konutları Mimari Projesi
 46. Yapracık Konutları Avan Proje Tasarım Araştırmaları
 47. Keskin Yenimahalle İyileştirme Projesi
 48.  Ekolojik Yerleşimlerde Sosyal Süreçlerin Analizi: Sosyo-Ekonomik ve Çevresel Dengeler
 49.  Ev ve Ofis Kullanıcıları için Enerji İzleme Sistemi
 50.  Türkiye Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Durum Tespiti İçin Yazılım Geliştirilmesi
 51.  Sürdürülebilirlilik için Ürün Tasarımı – TUBİTAK 3501 Projesi
 52.  İstanbul Büyükşehir Alanı ve Çevresinde; Hizmet Sektörünün Gelişim Sürecinin Mekansal Boyutu ile Birlikte İncelenmesi ve Araştırılması, Geleceğe Dönük Potansiyellerinin Belirlenmesi, Planlamaya Dönük Gelişme Stratejileri ve Modellerinin Tanımlanması
 53.  MATPUM’un Avrupa Araştırma Alanına Girmesi İçin Araştırma & Geliştirme Kapasitesinin Arttırılması wayERA
 54.  Yerleşim Arkeolojisi, Çevresel Arkeoloji Araştırma Projesi
 55. Yeni Koşullara Uyum Sağlamaya Çalışan Kentler İçin Arazi Kullanım Politikaları: Urban Net Projesi
 56.  Türkiye’de İllere Göre Konut Üretiminin Farklılaşmasının Nedenlerinin Belirlenmesi
 57. Türkiye’deki Kamu Binalarında Kaynak Verimliliği – GIZ Projesi
 58. Binalarda Enerji Verimliliği Konusunda Türk-Alman İşbirliği ile Ortak Müfredat Geliştirilmesi, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit