GAZİANTEP AKILLI ŞEHİR YOL HARİTASI PROJESİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) için Akıllı Şehir Yol Haritası hazırlanmasına yönelik Teknik Yardım Projesidir. Proje, GBB’ye akıllı şehir hizmetleri geliştirmede ve yatırım önceliklerini bilgilendirmede bir yol haritası hazırlayarak teknik yardımda bulunacaktır. Bu teknik yardımın amacı, kent uygulamalarını, kamu hizmetlerini ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için, Bilgi ve iletişim Teknolojilerinden yararlanarak geliştirilecek olan yol haritasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesini desteklemektir. Bahsi geçen yol haritası kapsamında, mevcut akıllı şehir kaynakları ve politika öncelikleri incelenecek, hizmetler, uygulamalar, teknik çözümler, vatandaş katılımı yaklaşımları, iş modelleri ve finansman stratejileri ve ABD satıcı çözümleri önerilecektir. Yol haritasının sonucunda, eylem odaklı yayınlanmış bir rapor üretilecek ve kamu konferansı gerçekleşecektir.