Devam Etmekte Olan Projeler

– Hava Ulaşım Genel Etüdü Projesi (DHMİ)

– Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi (UNDP)

– Karbon Nötr Ekonomiye Geçiş (Kalkınma Bakanlığı)

– GAP Bölgesi’nde Karbon Emisyonları İçin Mekansal Karar Destek Sistemi Yazılımı Geliştirilmesi (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

– Eskişehir-Bursa Yolu Çevresi Batı Koridoru Gelişme Alanı 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Ve Uygulama Modeli Önerisi Projesi (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi)

– Miselyum Tabanlı Biyolojik Bir Yapı Malzemesinin Laboratuvar Testleri Aracılığı ile Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (BAP Projesi)

– Entegre kirlilik önleme ve kontrolü kapsamında atık yönetimi 2020

– Sanayide temiz üretim uygulamaları, 2019 Çevre Şehircilik Bakanlığı