Kurumsal Gelişim

18 Aralık 2012 tarihinde kabul edilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yapılı Çevre ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (YTM-MATPUM) yönetmeliğinde belirtildiği üzere, merkezde  Yerleşim Planlaması ve Yerel Kalkınma Birim, Bilgi Teknolojileri Birimi, Tasarım Kültürü, Eğitim ve Tarih Birimi, Sürdürülebiir Ürün,Yapı ve Kentsel Sistemler Birimi, Yapım Teknolojileri ve Yönetimi Birimi, Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Sektör Politikaları Birimi bulunmaktadır.

Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri akademik ve teknik personelinin araştırma kapasiteleri ile kuracağı araştırma birimleri yoluyla ODTÜ’de bulunan diğer bölüm ve birimlerle, ulusal ve uluslararası ağlara bağlı akademisyenlerin araştırma kapasitelerini kullanarak araştırma, tasarım, planlama ve uygulama yapılması amaçlanmaktadır.