Tamamlanan Projeler

– Kümelenme Politikasının Geliştirilmesinde Teknik Destek için Türkiye Kalkınma Kümelenme Modeli TR0502.07/EuropeAid/122687/D/SER/TR

– Girişimciliği Destek Merkezlerinin Ekonomik Etki Değerlendirmesi (GİDEM)

– Gaziantep, İzmir ve Kocaeli’deki ABİGEM’lerin Ekonomik Etki Değerlendirmesi

– Antalya, Milas Bodrum, Adnan Menderes Havalimanları Master Plan Projesi  

– Atatürk, Esenboğa, Dalaman Havalimanları Master Plan Projesi

– Adıyaman Üniversitesi Yerleşkesi Planlama ve Tasarım Değerlendirme Araştırmaları

– Ahşap İşlemeciliğine Tasarım Becerisi Katarak İstihdamın Artırılması Projesi (AB Projesi)

– Ankara Diyanet Sitesi Projelendirme Değerlendirmesi

– Batman Üniversitesi Yerleşkesi Planlama ve Tasarım Değerlendirme Araştırmaları

– Bursa Çevre Planı: Kullanıcı Katılım Planlaması

– Çolakoğlu Holding Genel Merkezi Mimari Projesi

– Eser Holding Yapısı Mimari Ön Proje ve Danışmanlık Hizmeti Projesi

– HEGEL Projesi – ODTÜ – MATPUM Binası Yüksek Verimli Çoklu Üretim Uygulamaları-Bileşik Çevrim Projesi

– İklim Değişikliğinin Turizm Hareketleri Üzerine Etkisi (AB Projesi)

– İstanbul Fenerbahçe Kapalı Spor Salonu Avan Proje Geliştirilmesine Yönelik Tasarım Araştırmaları Danışmanlığı

– Kastamonu Üniversiyesi Tamamlama Projesi

– Kastamonu Üniversitesi İçin Vizyon Hazırlanması, Üniversite Yerleşkesinin Kentsel Tasarım ve

  Mimari Projelerinin Hazırlanması

– Keskin Yenimahalle İyileştirme Projesi

– MATPUM Binası Projesi

– Mesa Mesken Sanayii İstanbul Yerleşke Yarışması Düzenleme

– Mimarlık Eğitimi Ulusal Yeterlikler Çerçevesi için bir Tasarım Stratejisi – Ön Proje

– Mimarlık Eğitimi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ve Yetkinliklere Dayalı / Öğrenen Merkezli Lisans, Yüksek Lisans,

  Doktora Programları için Eylem İçinde Planlama ve Tasarım

– Sivas İli Divriği İlçesinin Turizm Potansiyelinin Doğal ve Kültürel Mirasın Değerlendirilmesi ve Sunumu Aracılığıyla Geliştirilmesi Projesi (AB Projesi)

– SCPTurKEY Projesi (AB Projesi)

– Tasarım Merkezi Dergisi ve İnternet Sitesi Projesi 

– Türk Kızılayı Araştırma Merkezi (TÜKAM), MATPUM Birimi Yapısı

– Türk Kızılay Derneği Renda Köşkü Restorasyon, Yeniden İşlevlendirme ve Çevre Düzenleme Projesi 

– Türk Kızılayı Karadeniz Bölge Başkanları AB Projesi Teklifi Hazırlanması ve Eğitimi

– Türk Kızılayı Müzesi

– T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Toplu Konut Alanlarında Kentsel Çevresel Standartları Oluşturmak için Gerekli İnsan-Çevre İlişkileri Verilerinin Derlenme Yönteminin Geliştirilmesi

– Türkiye’de Tarımın Yeniden Yapılanması Sürecinde Kırsal Yoksulluk

– Türkiye’de Kent Yoksulluğunun Değişen Yapısı

– Türkiye Tarım Müzesi Mimari Kavram Projesi

– TOKİ Yalova Hacımehmet Ovası Konutları Mimari Projesi

– Yapracık Konutları Avan Proje Tasarım Araştırmaları

– Keskin Yenimahalle İyileştirme Projesi

– Ekolojik Yerleşimlerde Sosyal Süreçlerin Analizi: Sosyo-Ekonomik ve Çevresel Dengeler

– Ev ve Ofis Kullanıcıları için Enerji İzleme Sistemi

– Türkiye Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Durum Tespiti İçin Yazılım Geliştirilmesi

– Sürdürülebilirlilik için Ürün Tasarımı – TUBİTAK 3501 Projesi

 İstanbul Büyükşehir Alanı ve Çevresinde; Hizmet Sektörünün Gelişim Sürecinin Mekansal Boyutu ile Birlikte İncelenmesi ve Araştırılması, Geleceğe Dönük Potansiyellerinin Belirlenmesi, Planlamaya Dönük Gelişme Stratejileri ve Modellerinin Tanımlanması

– MATPUM’un Avrupa Araştırma Alanına Girmesi İçin Araştırma & Geliştirme Kapasitesinin Arttırılması wayERA

– Yerleşim Arkeolojisi, Çevresel Arkeoloji Araştırma Projesi

– Yeni Koşullara Uyum Sağlamaya Çalışan Kentler İçin Arazi Kullanım Politikaları: Urban Net Projesi

– Türkiye’de İllere Göre Konut Üretiminin Farklılaşmasının Nedenlerinin Belirlenmesi

– Türkiye’deki Kamu Binalarında Kaynak Verimliliği – GIZ Projesi

– Binalarda Enerji Verimliliği Konusunda Türk-Alman İşbirliği ile Ortak Müfredat Geliştirilmesi, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit